Kaip pojūčiai padeda man išmokti tekstą

"Visas mūsų pažinimas prasideda nuo pojūčių. Įsivaizduojami daiktai, nepraėję pro pojūčius, tušti ir negimdo tiesos, nebent tik išmones." Leonardo da Vinci

Indrė Endriukaitė

7/14/2021 1 min read

Karantino metu visi stebėjome daug vaizdo įrašų, konferencijų, pranešimų ar mokymų. Ir kalbėtojų pasitaikė įvairių. Nieko nesmerkiu, bet jūs turbūt neįsivaizduojate aktorių scenoje su lapais rankose. Taip ir man sudėtinga klausyti skaitomo pranešimo. Jei nėra vidinės organikos, geriau jau paskirti laiko ir išmokti tekstą mintinai. Pranešimo metu, galvojimas apie tekstą, tiesiog natūraliai ves mintį į priekį.

Manote, tam reikia daug laiko? Žinia, atminties rūšių, tipų yra įvairių. Kiekvienas mūsų informaciją priima ir apdoroja taip pat skirtingai. O atminčiai lavinti būdų bei pratimų - tikrai ne vienas. Kaip aktoriai mokosi tekstą? Apjungdami ir sinchronizuodami visus pojūčius, įsijausdami į skaitomą ar pasakojamą tekstą, paryškindami jį konkrečiais veiksmais ar gestais. Juk žinote, kad aktoriai scenoje net galvos nepasuka be tikslo? Monologų metu jie susidėlioja seką, kada žengs į dešinę, išties ranką, kilstels balsą, nusišypsos….Ir be abejonės, tam turi sau aiškią vidinę loginę seką.

Suprantu, kad prezentacijos metu ar zoom ekrane keistai atrodytumėte pradėję vaikščioti ar sukinėtis. Tad kaip jūs aktorių metodą galite pritaikyti praktiškai:

pasirinkite nuoseklių veiksmų seką, kurią atlikdami mokysitės teksto. Pavyzdžiui: rūšiuosite daiktus, sportuosite, gaminsite salotas, užsiimsite namų ruoša ar pan.. Būtų idealu, jei veiksmai bent šiek tiek atspindėtų jūsų teksto temą. Be to, tai nebūtinai turi būti buitiniai darbai. Svarbiausia pajungti vaizduotę, pajudinti kuo daugiau pojūčių ir, kad veiksmai turėtų loginį nuoseklumą.

Tekstą suskirstykite pastraipomis ir kiekvienai jų priskirkite vieną veiksmą. Kol atliekate vieną veiksmą - balsu skaitote/mokotės pirmą pastraipą. Smulkinate agurkus/dėliojate knygas - mokotės antrą pastraipą. Ir taip toliau. Taip suaktyvinate ne tik visus pojūčius, išlaisvinate kūną, pajungiate vaizduotę. O vėliau norint prisiminti tekstą, nereiks tik apie jį galvoti. Atmintis asociatyviai susiejus veiksmus leis lengviau atgaminti tekstą. Mums scenoje dažnai būna, kad kūnas atveda į tam tikrą vietą. O mes stovim ir galvojam ko čia atėjom. Tada savaime išsišaukia tekstas ar koks veiksmas.

Na ir žinoma, tekstą ir veiksmų seką kelias dienas, po kelis kartus pakartoti. Teatre, būna kelių minučių sceną kartojame kelias valandas. Tada išmokstam ne tik savo, bet ir kolegų tekstus.