Kokie teatriniai metodai padeda susikalbėti komandoje?

"Talentas laimi žaidimą, bet komandinis darbas laimi čempionatuose." Michael Jordan

Indrė Endriukaitė

7/6/2021 1 min read

Geras komandos narys bendraudamas su kolegomis pirmiausia galvoja kaip savo elgesiu efektyviausiai gali prisidėti prie bendrai siekiamo tikslo. Jis geba atidžiai klausyti ir išgirsti, priimti siūlomą problemos sprendimo būdą arba konstruktyviai nesutikdamas pasiūlyti savąjį. Sklandi vidinė komunikacija komandą sutelkia ir motyvuoja, todėl svarbu, kad komandos nariai apsibrėžtų savo bendravimo kultūros gaires ir pasirinktų tokį bendravimo būdą, kuris geriausiai atspindėtų komandos vertybes, stiprybes ir siekiamybes.

Kokie penki teatriniai metodai aktoriams padeda rasti bendrą kalbą kūrybinėje komandoje?

* palik purvinus batus už durų - žiūrovams neįdomūs tavo asmeniniai santykiai, nuotaika, miego valandų skaičius, temperatūros laipsnis - spektaklis skirtas jiems, dirbi dėl jų, todėl būdamas ant scenos ir galvok apie juos.

* prieštarauk, jei turi ką pasiūlyti - ne visada patinka, ne visada patogu, ką ar kaip partneris/kolega daro, bet prieštarauti ir nesutikti gali tik tada, jei turi alternatyvų pasiūlymą. Tik prieš pradėdamas kritikuoti, pabandyk kolegos variantą - gal patiks.

* jokių asmeniškumų - geras partneris darbo aplinkoje nebūtinai gyvenime bus atvirai ar maloniai bendraujanti asmenybė, turinti kitokių pomėgių, nuomonę ir priešingų asmeninių savybių. Grubiai tariant, užkulisiuose galima “muštis”, bet scenoje teks bučiuotis.

* variantų daug, bet lieka tinkamiausias klientui (žiūrovui) - scenoje išbandome ne vieną galimybę, bet galutinis variantas lieka tas, kuris tiksliausiai atskleidžia siekiamos vizijos esmę.

* aiški vizija, tikslai ir uždaviniai - tiek individualūs, tiek bendri: komandai konkrečiai žinant, ką reikia pasiekti ir perduoti auditorijai, kyla mažiau klausimų ar abejonių, jaučiamas tvirtesnis pasitikėjimas savimi ir drąsesni pasiūlymai.

Bendravimas yra nuolat atsinaujinantis ir nesibaigiantis procesas. Universalaus ir visiems tinkamo efektyvios komunikacijos principo nėra. Tai priklauso ir nuo organizacijos kultūros, vyraujančios komandinės atmosferos. Be to, mes žmonės. Mums kartais tiesiog norisi būti išgirstiems, suprastiems. Efektyvus bendravimas organizacijoje vyksta veikiant kartu, padedant vienas kitam. Todėl kartais užtenka pasidaryti pertrauką, įsipilti kavos ir nuoširdžiai atvirai pasikalbėti.